धरान उपमहानगरपालिकाको बस्तुगत बिवरण

धरान उप-महानगरपालिकाको वस्तुगत विवरण

भौगोलिक अवस्था (Geographical Facts)
अक्षांश (Latitude) 260 42′ 41″ – 260 52′ 42″
देशान्तर (Longitude) 870 12′ 04″ – 870 21′ 23″
क्षेत्रफल (Area) 192.61 Square Kilometer
उचाइ (Altitude) 119 – 1778 Meter

 

तापक्रम (Temperature )
‌औषत न्यूनतम (Avg. Minimum) 50c
‌औषत न्यूनतम (Avg. Maximum) 370c
वर्षा (Rainfall ) 2626 mm/yearly

 

सिमाना (Borders of the Municipality)
पूर्व (East) Kerabari Rural Municipality केराबारी गाँउपालिका
पश्चिम (West) Baraha Municipality बराह नगरपालिका
उत्तर (North) Sanguri Gadhi Rural Municipality साँगुरी गढी गाउँपालिका
दक्षिण (South) Ramdhuni Municipality, Itahari Sub Metropolitan City रामधुनी नगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिका

 

प्रशासनिक विभाजन (Administrative Division)
प्रदेश (Province) 1, १
जिल्ला (District) Sunsari, सुनसरी
सदरमुकाम (District Headquarter) Inaruwa, ईनरुवा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं (Federal Parliament Election Area No.) 1,4  १,४
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं. (Provincial Election Area No.) क, ख
वडा संख्या (No. of wards) 20, २०

 

2068
जनसंख्या (Population) 137,705
पुरुष (Male) 64,671
महिला (Female) 73,034
परिवार संख्या (Household) 32,693
जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate)
जनघनत्व (Population Density per KM2) 715

 

मतदाता संख्या
मतदाता संख्या (No. of voters) 74545 *
* According to National Election Commission (2014)

 

सूचना तथा संचार (Information and communication)
स्थानीय पत्रपत्रिका (Local Newspaper) 11
वितरित टेलिफोन लाइन (Distributed Telephone line) 8615
सार्वजनिक टेलिफोन बुथ (Public Telephone Booth) 16
रेडियो रिले ट्रान्समिटर (Radio Station) 1
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (Internet Service Provider) 3
केवल टि.भि. प्रसारक  (Cable TV) 2

 

सडक सञ्जाल (Road Network)
कालो पत्रे (Black Top) 106 KM
ग्राभेल (Gravel) 35 KM
कच्ची (Earthen) 130 KM

 

विद्युत वितरण (Electricity Supply)
औद्योगिक वितरण संख्या (Industrial Supply Line) 189
घरेलु वितरण संख्या (Household Supply Line) 9171
अन्य वितरण (Other Distribution Line) 181
प्रति वर्ष खपत (Yearly Consumption ) 21110652 kilowatt/year
सडकबत्ती पोल संख्या (Street Lamp) 3792

 

खानेपानी वितरण (Drinking Water Supply)
निजी धारा वितरण (Private Line Distribution) 8807
सार्वजनिक धारा वितरण (Public Line Distribution) 304
पानी खपत प्रतिदिन (Water Consumption per day) 1.25 करोड लि.

 

सरसफाइ तथा वारुणयन्त्र (Public Sanitation and Fire Brigade)
कुचीकार संख्या (Sweeper) 60
ट्याक्टर ट्रक (Tractor/Truck) 5
ठोस फोहरमैला नियन्त्रण (Solid waste mgmt.) 30 ton/per day
फायरमेन (Fireman) 15
दमकल (Fire Truck) 3

 

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा (Public Health Facilities)
उप-महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य क्लिनिक (Health Clinics) 8 (operated by Sub-Metro)
स्वास्थ्य चौकी (सरकारी) (Health Post) 1
निजी क्लिनिकहरू (Private Clinics) 17
हस्पिटल (Hospital) 1 (650 bed) BPKIHS

 

व्यवसाय तथा उद्योग (Trade and Industries)
मझौला उद्योगहरू (Medium Scale Industry) 24
साना उद्योगहरू (Small Scale Industry) 104
होटेल / लज / गेष्टहाउसहरु (Hotel/Lodge/Guest House) 78
रेष्टुरन्ट (Restaurant) 45
दोकानहरू (Shops) 1950
अन्य व्यवसाय (Other business) 400

 

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू (Banks and Financial Organizations)
निजी वित्तीय संस्थाहरू (Private Financial Institute) 9
बैक (Bank) 7

 

शैक्षिक संस्था (Educational Institutions)
  निजी (Non Gov.) सरकारी (Gov.)
प्राथमिक (Primary) 45 6
निम्नमाध्यामिक (Lower Secondary ) 5 5
माध्यामिक (Secondary) 18 12
उच्च माध्यामिक (Higher Secondary) 8 0
कलेज (College) 0 4
विश्वविद्यालय (वि‌.पि.स्वा.वि.प्रा ) (Deemed University) 0 1
पुस्तकालय (Library) 9 1
विशेष शिक्षालय (दृष्टिविहिन/वहिरा) (Special Education) 0 3
प्राविधिक शिक्षालय (सिटिभिटी) (Technical School CTVT) 5 0

 

देवालयहरू (Temples)
मन्दिर (Temples) 50
गुम्बा (Monasteries) 9
चर्चहरू (Churches) 21
मस्जिदहरू (Mosques) 1

 

खेलकुद (Sports)
स्टेडियम (Stadium) 1
खेलकुद हल (Sports Hall) 1
१८ होल गल्फ कोर्स (18 hole golf course) 1
स्वीमिङ्ग पुल (Swimming Pools) 3
टेनिस कोर्ट (Tennis Courts) 5
वास्केटवल कोर्ट (Basket Ball Courts) 3

 

अन्य (Others)
सिनेमा हल (Movie Halls) 2
सिटी हल (City Halls) 5

 

Population Breakdown Ward wise
वडा परिवार संख्या पुरुप महिला जम्मा क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.)
Ward Household Male Female Total Area(SqKM)
1 1199 2458 2500 4958 0.5
2 540 1301 1348 2649 0.17
3 1034 2372 2466 4838 0.13
4 713 1554 1697 3251 23.05
5 1779 3611 4128 7739 10.64
6 1371 2713 3198 5911 4.6
7 777 1584 1691 3275 0.19
8 2818 5637 6042 11679 19.62
9 1022 2084 2029 4113 0.21
10 1384 2605 2839 5444 0.22
11 2708 5417 6286 11703 1.35
12 796 1646 1836 3482 0.27
13 2034 3780 4522 8302 3.4
14 851 1737 1872 3609 2.47
15 4726 9213 10666 19879 25.54
16 2763 5173 6026 11199 1.43
17 2610 5125 6161 11286 14.59
18 1620 2715 3157 5872 7.21
19 1154 2313 2812 5125 28.3
20 794 1633 1758 3391 48.72
जम्मा  (1-20) 32693 64671 73034 137705 192.61

 

 

Population Breakdown Ward wise
हालको वडा

Recent Wards

साविक वडा
Former Ward
परिवार संख्या
Household
पुरुप
Male
महिला
Female
जम्मा
Total
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.)
Area(SqKM)
1 1 483 1,062 1,084 2,146 0.24
2 2 253 648 634 1,282 0.09
3 3 1,034 2,372 2,466 4,838 0.13
1 4 716 1,396 1,416 2,812 0.26
12 5 169 421 409 830 0.07
2 6 287 653 714 1,367 0.08
7 7 777 1,584 1,691 3,275 0.19
8 8 2,818 5,637 6,042 11,679 19.62
9 9 1,022 2,084 2,029 4,113 0.21
10 10 1,384 2,605 2,839 5,444 0.22
11 11 2,708 5,417 6,286 11,703 1.35
12 12 627 1,225 1,427 2,652 0.20
13 13 2,034 3,780 4,522 8,302 3.40
14 14 851 1,737 1,872 3,609 2.47
15 15 4,726 9,213 10,666 19,879 25.54
16 16 2,763 5,173 6,026 11,199 1.43
17 17 2,324 4,564 5,490 10,054 12.63
18 18 1,620 2,715 3,157 5,872 7.21
19 19 1,154 2,313 2,812 5,125 28.30
1-19 27,750 54,599 61,582 116,181 103.64
4 20 301 659 744 1,403 9.49
4 21 412 895 953 1,848 13.56
5 22 1,779 3,611 4,128 7,739 10.64
6 23 1,371 2,713 3,198 5,911 4.60
20-23 3,863 7,878 9,023 16,901 38.29
20 24 228 479 528 1,007 15.36
20 25 235 490 537 1,027 13.20
20 26 331 664 693 1,357 20.16
17 27 286 561 671 1,232 1.96
24-27 1,080 2,194 2,429 4,623 50.68
जम्मा  (1-27) 32,693 64,671 73,034 137,705 192.61

वडा (20, 21, 22,23) साविक पाँचकन्या गा.वि.स.
वडा (24, 25, 26,27) साविक विष्णुपादुका गा.वि.स.

जनगणना २०६८ अनुसार जातिगत तथ्याङक
Population Breakdown based on Caste/Ethnicity

Dharan Sub-Metro ALL (1 to 27 wards) Dharan 1 to 19 wards Panchkanya (20 to 23 wards) Bishnupaduka (24 to 27 wards)
Caste Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
All Caste 137705 64671 73034 116181 54599 61582 16901 7878 9023 4623 2194 2429
Rai 28536 12948 15588 23786 10689 13097 2752 1305 1447 1998 954 1044
Limbu 16061 7191 8870 14284 6359 7925 1691 788 903 86 44 42
Newar 15237 7091 8146 14440 6718 7722 785 368 417 12 5 7
Chhetree 14692 6832 7860 11392 5320 6072 2958 1352 1606 342 160 182
Tamang 10003 4615 5388 8134 3744 4390 875 395 480 994 476 518
Brahman – Hill 9764 4797 4967 8604 4264 4340 1084 505 579 76 28 48
Kami 8526 4046 4480 6598 3122 3476 1730 837 893 198 87 111
Magar 5810 2692 3118 4347 2043 2304 1425 634 791 38 15 23
Damai/Dholi 2968 1368 1600 2630 1212 1418 302 140 162 36 16 20
Gurung 2669 1182 1487 2615 1154 1461 54 28 26
Kulung 2036 929 1107 194 91 103 1308 589 719 534 249 285
Gharti/Bhujel 1858 904 954 1628 795 833 230 109 121
Musalman 1803 1047 756 1803 1047 756
Marwadi 1684 871 813 1684 871 813
Tharu 1568 884 684 1532 865 667 36 19 17
Sarki 1489 687 802 1287 592 695 191 90 101 11 5 6
Teli 1233 666 567 1206 654 552 27 12 15
Bantaba 977 468 509 400 176 224 394 198 196 183 94 89
Sherpa 940 452 488 903 434 469 37 18 19
Yakkha 728 306 422 605 254 351 123 52 71
Sanyasi/Dashnami 619 303 316 518 256 262 82 38 44 19 9 10
Haluwai 619 321 298 619 321 298
Sunuwar 581 276 305 517 243 274 53 25 28 11 8 3
Chamling 569 288 281 290 144 146 266 136 130 13 8 5
Majhi 482 231 251 398 186 212 84 45 39
Kathbaniyan 456 251 205 456 251 205
Yadav 391 233 158 391 233 158
Kalwar 346 196 150 346 196 150
Hajam/Thakur 344 193 151 344 193 151
Brahman – Tarai 299 159 140 299 159 140
Bangali 281 159 122 281 159 122
Undefined Others 258 121 137 188 86 102 70 35 35
Dom 247 112 135 247 112 135
Others 236 124 112 126 64 62 63 37 26 47 23 24
Rajput 213 114 99 213 114 99
Jhangad/Dhagar 201 91 110 201 91 110
Terai Others 174 88 86 149 76 73 25 12 13
Dhimal 160 77 83 160 77 83
Dhanuk 158 93 65 158 93 65
Thakuri 154 68 86 143 64 79 11 4 7
Thulung 139 71 68 68 34 34 58 30 28 13 7 6
Samgpang 137 63 74 125 56 69 12 7 5
Chamar/Harijan/Ram 135 65 70 135 65 70
Rajbansi 119 69 50 119 69 50
Punjabi/Shikh 106 58 48 106 58 48
Kayastha 101 56 45 101 56 45
Bhote 97 49 48 81 43 38 16 6 10
Baraee 95 65 30 95 65 30
Dalit Others 89 43 46 89 43 46
Sonar 87 41 46 87 41 46
Badi 83 43 40 71 37 34 12 6 6
Mallaha 77 40 37 77 40 37
Bahing 76 37 39 57 27 30 19 10 9
Khawas 73 41 32 73 41 32
Khaling 71 30 41 21 10 11 50 20 30
Badhaee 70 39 31 70 39 31
Koiri/Kushwaha 61 39 22 61 39 22
Satar/Santhal 50 18 32 50 18 32
Dhobi 49 25 24 49 25 24
Yamphu 44 22 22 15 8 7 29 14 15
Mewahang Bala 42 13 29 13 5 8 29 8 21
Sudhi 40 22 18 40 22 18
Danuwar 40 15 25 40 15 25
Dev 37 20 17 37 20 17
Kewat 36 21 15 36 21 15
Ghale 33 14 19 33 14 19
Thami 32 12 20 32 12 20
Tatma/Tatwa 31 21 10 31 21 10
Musahar 26 11 15 26 11 15
Foreigner 25 15 10 25 15 10
Kumal 24 10 14 24 10 14
Kanu 21 12 9 21 12 9
Lohar 21 13 8 21 13 8
Nachhiring 21 11 10 21 11 10
Janajati Others 19 10 9 19 10 9
Halkhor 18 11 7 18 11 7
Dusadh/Pasawan/Pasi 16 9 7 16 9 7
Kumhar 15 10 5 15 10 5
Bantar/Sardar 15 6 9 15 6 9
Rajdhob 15 10 5 15 10 5
Khatwe 14 2 12 14 2 12
Lepcha 12 6 6 12 6 6
Dhunia 12 5 7 12 5 7
Munda 11 4 7 11 4 7

Source: Central Bureau of Statistics, National Census 2011 (2068)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्