बालमैत्री वडा १३ र १४

 

धरानलाई २०७५ भित्रमा बालमैत्री नगर बनाउने उद्देश्‍य रहेकोमा गत आ. व. २०७४/७५ मा वडा नं १३ र १४ लाई बालमैत्री घोषणा गरिएको छ।बालमैत्री स्थानीय शासनका ३९ वटा सूचक र ह१६ वटा खुडकिलाहरु समेत पार गरि वडामा बालअधिकार सुनिश्‍चित गरिएको छ ।वडा नं १३ लाई २०७५ असार २६ गते र वडा नं १४ लाई २०७५ असार ३० गते प्रदेश नं १ का सभामुख माननीय प्रदिपकुमार भण्डारी ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा बालमैत्री वडा घोषणा गरियो ।