आमसञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी सूचना वितरणसम्बन्धी मापदण्ड,२०७९

लोककल्याणकारी-सूचना-प्रकाशनको-मापदण्ड

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
आमसञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी सूचना वितरणसम्बन्धी मापदण्ड,२०७९ January 17, 2023