कक्षा १२ का परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुका लागि Astrazeneca Vaccine 2nd Dose खोप लगाउने सम्बन्धी तालिका

IMG_20211125_0001