होम आइसोलेसनका लागि परामर्श सम्बन्धमा

धरान उपमहानगरपालिकाले कोभिड १९ पोजिटिभ देखिएका होम आईसोलेशनमा रहनु हुने व्यक्तिहरुलाई परामर्श दिन र समन्वय गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाएको छ । यसै गरी अत्यवाश्यक स्वास्थ्य परामर्श सेवा वी पी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सो समेतलाई धरान उपमहानगरपालिकाले समन्यवय गर्ने प्रयास गरेको छ । तहाँबाट प्रदान गरिने सेवा र समय तालिका निम्न रहेको छ ।

होम आईसोलेशनमा रहेका कोभिड पाजेटिभ व्यक्तिको परामर्शको लागि तोकिएका स्वास्थ्य कर्मीहरुको नामावली

क्र.सं.पदनामवडाकैफियतमोवाइल
जनस्वास्थ्य निरिक्षकश्री नविन कुमार राईस्वास्थ्य चौकि धरान, धरान १9852062336
हे.अ.श्री रिता आले मगरस्वास्थ्य चौकि धरान, धरान १9804341332
सि.अ.हे.वश्री सिमा कुमारी श्रेष्ठस्वास्थ्य चौकि धरान, धरान १9842053509
अ.न.मि.श्री डुका घिसिङसामुदायीक स्वास्थ्य ईकाइ, हर्दिया , धरान ४9817350747
हे.अ.श्री लक्ष्मि बुढाथोकीस्वास्थ्य चौकि पाँचकन्या, धरान ५9842595906
अ.न.मि.श्री ईन्दु कार्की कटुवालसामुदायीक स्वास्थ्य ईकाइ, पानवारी, धरान ६9842046249
सि.अ.हे.व अधिकृतश्री रत्नकुमार श्रेष्ठआधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १५9801923301
हे.अ.श्री सुनिला राईआधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान ८9862294666
अ.हे.वश्री अम्बिका रोक्काशहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, धरान १७9800924374
१०स्टाफ नर्स श्री सुमिना राई१०शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, धरान ११9801210190
११सि.अ.हे.व अधिकृतश्री सुभनारायण वनैता११आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १9860243895
१२सि.अ.हे.व श्री सिमा वि क१२स्वास्थ्य चौकि धरान, धरान १३9860243895
१३सि.अ.हे.व अधिकृतश्री प्रिति बहादुर राई१३आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १३9752006636
१४अ.न.मि.श्री चन्द्रकला राई१४आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १४9817336155
१५हे.अ.श्री सरोज वास्तोला१५आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १५9842058370
१६अ.हे.वश्री युनिषा खत्री१५सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ, हर्दिया, धरान ४9812377782
१७अ.न.मि.श्री अम्बिका पोखरेल१६आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १६9842540382
१८अ.न.मि.श्री प्रमिला राई१७आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, धरान १७9811073334
१९अ.हे.वश्री सुमित्रा नेपाली१८शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, धरान १७9820700926
२०हे.अ.श्री सि पि खनाल१९स्वास्थ्य चौकि विष्णुपादुका, धरान २०9841910879
२१जनस्वास्थ्य निरिक्षकश्री अमरेन्द्र कुमार गुप्ता२० र ८स्वास्थ्य चौकि विष्णुपादुका, धरान २०9842085760