बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने बारे