नगरको मासिक आय व्यय विवरण २०७४ माघ

धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले २०७४ माघ महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेेको छ।

MonthlyFinanceReportMagh
शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
नगरको मासिक आय व्यय विवरण २०७४ माघ May 16, 2018