व्हिल चेयर वितरण कार्यक्रम

धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोग र धरान अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रको सहकार्यमा ८ वटा व्हिलचेयर, २ वटा वाल्कर र १ थान बैशाखि 
कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीद्वारा आज मिति २०७६।१।८ गते अपाङ्गत्व भएकाहरुलाई प्रदान गरिएको छ।