शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा

 • नाम : शम्भु प्रसाद पाण्डे
 • पद : महाशाखा प्रमुख (शाखा अधिकृत)
 • फोन : 9842062139
 • नाम : रमेशकुमार शाह
 • पद : शाखा अधिकृत
 • फोन : 9842030751
 • नाम : मनोज भट्टराई
 • पद : अधिकृत
 • फोन : 9842256630
 • नाम : ध्रुब राज खड्का
 • पद : अधिकृत
 • फोन : 9842222767
 • नाम : राजेन्द्रकुमार राई
 • पद : खेलकुद प्रशिक्षक
 • नाम : पार्वती आचार्य
 • पद : कार्यालय सहयोगी
 • फोन : 9812373031
अपडेट
कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा(सामुदायिक बिध्यालयहरु)

डोरी तान प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना

उपस्थित भइदिनु हुन।