राजश्व, सूचना तथा पर्यटन महाशाखा

सुचना,पर्यटन,संस्कृती तथा तथ्याङक ब्यबस्थापन महाशाखा को वृस्तृत विवरण

 • नाम : खगेन्द्र खतिवडा
 • पद : वरिष्ठ राजश्व, सूचना तथा पर्यटन अधिकृत
 • फोन : ९८५२०६२९७४
 • नाम : ध्रुव अधिकारी
 • पद : तथ्याङ्क अधिकृत
 • फोन : ९८५१२२५२८९
 • इमेल : dhrubadhikary@gmail.com
 • नाम : प्रदिप बस्नेत
 • पद : सूचना प्रविधि अधिकृत
 • नाम : यज्ञराज यादव
 • पद : कम्प्युटर ईन्जिनियर
 • इमेल : yagyaraaz@gmail.com
 • नाम : रमिला कुलुङ्ग
 • पद : ना. सु.
 • नाम : कमला राई
 • पद : कार्यालय सहयोगी
अपडेट
सूचना माग फाराम

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure)