सामाजिक विकास महाशाखा

सामाजिक बिकास महाशाखा वृस्तृत जानकारी

 • नाम : प्रज्ञा देवी निरौला
 • पद : प्रमुख महिला विकास अधिकृत (९औ स्तर)
 • फोन : ९८४१३८१३११
 • नाम : जुनु राई
 • पद : महिला विकास अधिकृत(८औ स्तर)
 • फोन : ९८४१९०६५००
 • इमेल : raijunu311@gmail.com
 • नाम : भुवन कुमारी राई
 • पद : महिला विकास अधिकृत( छैठाै स्तर)
 • फोन : ९८५१२१०११६
 • इमेल : bhuwanraikhotang@gmail.com
 • नाम : अनुपा वाग्ले
 • पद : महिला विकास अधिकृत( छैठाै स्तर)
 • फोन : ९८४२०७४६३०
 • इमेल : wagleanoo@gmail.com
 • नाम : सीता कुमारी विश्वकर्मा
 • पद : महिला विकास निरीक्षक
 • फोन : ९७४२०४०९१७
 • इमेल : sitabk76@gmail.com
 • नाम : गंगादेवी खापुङ्ग
 • पद : महिला विकास निरीक्षक
 • फोन : ९८५२०५६७६८
 • इमेल : khapungganga76@gmail.com
 • नाम : एनिका रानामगर
 • पद : कार्यालय सहयोगी
 • फोन : ९८११०५०३१२
 • नाम : राजकुमार डंगोल
 • पद : खरिदार
 • फोन : ९८५२०६२४६४
 • इमेल : dangol.rajk@gmail.com
 • नाम : रोशन डंगोल
 • पद : MIS अपरेटर
 • फोन : ९८५२०४९४५४
 • इमेल : rshndngl@yahoo.com
 • नाम : गणेश गौतम
 • पद : MIS अपरेटर
 • फोन : ९८१९३५८५९५
 • इमेल : ganeshgautam118@gmail.com
 • नाम : आइतीमाया तामाङ
 • पद : फिल्ड सहायक
 • फोन : ९८४२४५६८०९
 • इमेल : tmg2aitu@gmail.com
अपडेट
बालमैत्रि २० नं. वडा

धरान उपमहानगरपालिकालाई २०७५ साल भित्रमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने योजना अनुरुप २०७५ साल भाद्र २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारी २० नम्बर वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिएको छ ।उक्त कार्यक्रममा

बालमैत्री बन्दै धरान उपमहानगरपालिका

धरान उपमहानगरपालिकाले २०७५ साल भित्रमा धरानलाई वालमैत्री नगर घोषणा गर्ने भएको छ । वालमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयामा उपमहानगरपालिका रहेको र त्यसका सुचकहरु पुरा गर्न वडावडामा कार्यहरु भईरहेको धरान