सम्पर्क

धरान उपमहानगरपालिका

नगरप्रमुखः पद रिक्त

मोबाईलः

नगर उपप्रमुखः श्रीमति मञ्जु भण्डारी सुवेदी

मोबाईलः ९८५२०३८६००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः श्री सुमन घिमिरे

मोबाईलः ९८५२०७३१११

सूचना अधिकारी: श्री भक्ति राज शर्मा

मोबाईलः ९८०४३२१६७६

 

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल फोन : (+977)-025-520407, 520636, 520813, 526493 फ्याक्स :(+977)-025-521991
Web :
www.dharan.gov.np
e-mail :
info@dharan.gov.np

 

शाखा/उपशाखाको Extension नम्बरहरू

तल उल्लिखित शाखा तथा उपशाखाको Extension नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्नको लागि 025-520407, 025-520636, 025-520813 वा 025-526493
मा डायल गर्नुहोस् र कम्प्युटर बोली सकेपछि Extension नम्बरहरू थिच्नुहोस् । हाल संरचना परिवर्त भएको कारण एक्सटेन्सनहरु फरक
भैरहेको हुँदा क्षमाप्रार्थी छौं। एक्टेन्सन नंबरहरु यथासिघ्र अद्यावधिक हुनेछन।

वडा ठेगाना टेलिफोन
पलिखे मार्ग, धरान १ 025-532401
देशीलाइन, धरान २
चिनियाँ चौक, धरान ३ 025-533003
खैरेनीटार, धरान ४
ठिङ्गाबारी, धरान ५ 025-552104
स्कुल डाँडा पानबारी धरान ६ 025-552110
शुक्र पथ, धरान ७ 025-531310
कविर टोल, धरान ८ 025-526695
बगैचालाईन धरान ९
१० देवीस्थान लाइन, धरान १० 025-520302
११ मंगरबारे चोक, धरान ११ 025-526352
१२ चतरा लाइन, धरान १२ 025-526612
१३ कोलेनी मार्ग, धरान १३ 025-525489
१४ बिजयपुर चौक, धरान १४ 025-530100
१५ पाथीभरा लाइन, धरान १५ 025-520428
१६ कार्की पथ, धरान १६ 025-530578
१७ उदय सामुदायिक वन, धरान १७
१८ देवीथान लाइन, धरान १८ 025-534018
१९ उज्वल पथ, धरान १९ 025-524340
२० माछामारा, धरान २० 025-693365
प्रतिक्रिया दिनुहोस्