समाचार

धरान नगरको ऐन नियमहरु वेवसाईटमा

धरान, २२ कार्तिक। धरान उपमहानगरपालिकाको नगर सभाद्वारा पारित ऐन नियम तथा अन्य सबै कानुनी कागजातहरु अब धरान उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईट www.dharan.gov.np मा उपलव्ध हुने ब्यहोरा सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियम त

धरान उपमहानगरपालिका को राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यशाला संचालन

धरान, १४ कार्तिक । धरान उपमहानगरपालिकाको राजश्व सुधार सम्बन्धमा धरान उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा UNCDF (राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष) को सहयोगमा २०७४ कार्तिक १४ र १५ गते संचालन भएको छ। उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख, उप प्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजश्व शाखाका कर