प्रसूति गृह (Birthing Centre)

धरान उप-महानगरपालिका तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, पुनर्जागरण महाशाखाको संयुक्त पहलमा धरान उप-महानगरपालिका वडा न. ४ (छाता चौक) मा रहेको शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा 2069 वैशाख ३ गते बाट प्रसूति गृह सेवा संचालनमा रहेको छ । हाल सम्म 100 जना भन्दा बढीले यस प्रसूति गृहबाट प्रसूति सेवा सुविधा प्राप्त गरि सक्नु भएको छ भने मिति २०६९/०१/२१ गते पहिलो प्रसूति गराइएको थियो ।

यद्यपि यस क्षेत्रमा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू रहेता पनि आर्थिक अभाव तथा चेतनाको कमीले गर्दा सरल र शुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार को पहुँच सबैमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । त्यस माथि पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्य तथा ज्यानको लागि अति सम्वेदनशील हुने प्रसूतिका बारेमा सचेत गराउन एवं सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाबाट नगरवासीहरू वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले यस प्रसूति गृह संचालनमा ल्याएको हो । विपन्न वर्गका गर्भवती महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गर्नु यस गृहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसलाई सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम ले सहयोग गदै आएको छ ।
यस प्रसूति गृहबाट सेवा लिदाँ कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, उल्टै सरकारबाट प्रदान गरिने राहत रकम सुरक्षित प्रसूति पश्चात् प्रदान गरिन्छ ।

गर्भवती भएका सम्पूर्ण आमाहरूले नियमित गर्भ जाँच जुन ४, ६, ८ र ९ औ महिनामा गर्ने गरिन्छ । सो बापत रु ४००/- चारसय मात्र र स्वास्थ्य संस्थामा नै प्रसूति गराएमा वा भएमा यातायात खर्च बापत रु ५००/- सहयोग गरी जम्मा रु ९००/- प्रसूति प्रोत्साहन खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । साथ साथै उपलब्ध भए अनुसार एक थान झुल पनि उपलब्ध गराउँदै आइएको छ ।

प्रसूति गृहबाट गर्भवती महिलालाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क सुविधाहरू

  • नियमित गर्भवती जाँच
  • आइरन चक्की वितरण
  • धनुष्टंकार विरुद्धको खोप (टि.टि. खोप)
  • प्रसूति सेवा

यस संस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापन नेपाल सरकार तथा धरान नगरपालिका दुवैको संयुक्तमा गरिएको छ । उप-स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत प्रसूति गृह संचालनमा रहेकोले दरबन्दी अनुसार केही थप जनशक्ति रहेको साथै धरान उप-महानगरपालिकाले पनि यसमा आर्थिक तथा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ ।

धरान उप-महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरू यस प्रकार छन् ।

  • १ जना हे.अ. (प्रमख)
  • १ जना अ.हे.व.
  • ३ जना अ.न.मी.
  • ३ जना का.स.