नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षणको नतिजा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षणको नतिजा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षणको नतिजा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना August 3, 2018