वडा नंं. १६ पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा कार्यक्रम

धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ लाई पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको छ।