ढुंगा, गिटी तथा बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

२.-ढुंगा-गिटी-बालुवा-बिक्रीको-शुल्क-संकलनको-बिस्तृत-सूचना-२-1

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
ढुंगा, गिटी तथा बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना February 15, 2019