मेयरकप स्कुल ओलम्पिक २०७५ पदक तालिका (२०७५।०८।१६)

मेयरकप स्कुल ओलम्पिक २०७५ को मिति २०७५।०८।१६ गतेका खेलहरु सम्पन्न हुँदाको पदक तालिकामा प्रथम डिपोट स्कुल, दोस्रो सैनिक आ. विद्यालय र तेस्रो स्थानमा सुनाखरी स्कुल रहेका छन्।

MEDAL TABLE(2075-8-16)
शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
मेयरकप स्कुल ओलम्पिक २०७५ पदक तालिका (२०७५।०८।१६) December 2, 2018