राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रमको सूचना

यहि मिति २०७५ साल कार्तिक १४ र १५ गते ६ महिना देखि ५९ महिना सम्मका सम्पुर्ण वालवालिकालाई भिटामिन ए तथा १२ महिना देखि ५९ महिना सम्मका वालवालिकालाई जुकाको औषधि र ६ महिना देखि २४ महिना सम्मका वालवालिकालाई शुष्म पोषक तत्व (वालभिटा) समेत खुवाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम रहेकोले आ आफ्ना नानिवावुहरुलाई नजिकको केन्द्रमा तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु संग सम्पर्क राखि उक्त भिटामिन तथा औषधि खुवाउनुहुन सम्वन्धित सवैमा अनुरोध छ।