सूचना

सामाजिक परीक्षणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

धरान उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आ.व. २०७४/२०७५मा सम्पन्न गरेका योजना , कार्यक्रमहरु साथै आय व्यय लगायत कार्यहरुको सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने भएकोले सो कार्य गर्न ईच्छुक विज्ञ व्यक्ति तथा संघ

मौजुदा सूचि (स्टान्डिङ्ग लिस्ट) दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

कर संकलन कार्य स्थगन गरिएको सूचना

यस कार्यालयले संकलन गर्ने मालपोत(भुमीकर) र सम्पती कर (एकिकृत सम्पती कर) संकलन गर्ने कार्य अभिलेख र सफ्टवेर अध्याबधिक गर्नु पर्ने भएको हुँदा मिति २०७५/४/१ गते देखि २०७५/४/१५ गते सम्म कर

आन्तरिक आय संकलन कार्य ठेक्‍कामा दिने सम्बन्धी सूचना

नगर प्रमुखको स्वास्थ स्थिति बारे प्रेस नोट

बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको प्रयोगात्मक शारीरिक परिक्षण सम्बन्धी सूचना

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

श्री कालिका आधारभूत बिद्यालयको सूचना