सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

होलीको शुभकामना सन्देश

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय)

मेलमिलापकर्ता सुचिकृत गराउने सम्बन्धि

न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन-२०७५ को दफा ५९ (२) बमोजिम सुचिकृत गराउने प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा ४८ घण्टाको मेलमिलापकर्ता सम्बन्धी तालिम लिनुभएका मेलमिलापकर्ताज्यूहरुलाई सुचिकृत हुनको लागी १५ दिने

नारी दिवसको शुभकामना सन्देश

शुभकामना सन्देश

प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश

धरान उपमहानगरपालिका भित्र संचालित एम्बुलेन्सहरुको सम्पर्क नम्बर

क्र. सं. संस्थाको नाम ठेगाना गाडी नम्बर मोवाइल नं टेलिफोन नं चालकको नाम १ छ थरे समाज धरान १५ को १ च ७८३६ ९८४२१६५८४२ २५५२०३६४ श्रीबहादुर तामाङ्ग घिसिङ्ग २ अनाथ

ढुंगा, गिटी तथा बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

अनलाइन बोलपत्र आह्वानको सूचना